Praktisch:
De Natuurpraktijk is geopend op werkdagen Huisbezoeken zijn niet mogelijk. U kunt een afspraak maken via telefoon of e-mail. De praktijk is te bereiken op telefoonnummer 06-12466811 of via info@natuurpraktijk-jacobs.nl.
Alle verzekeringen vergoeden mijn consulten gedeeltelijk, mits je een aanvullende verzekering bij hen hebt afgesloten. Ik raad u aan om uw polis te raadplegen.
Consultprijzen :

  • 1e consult €120,-Vervolgconsult €80,-
  • telefonisch consult/skype/ lange emails €15/10 minuten

Afspraken die binnen minder dan 48 uur voor de afspraak worden bevestigd, worden in rekening gebracht. bijbehorende betalingsvoorwaarden van AVIG.
Bekijk mijn CV
Bekijk onze privacyverklaring
Klachtenreglement Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) – KAB
De MBOG om de kwaliteit van de praktijkuitoefening te beveiligen en te vermijden naar haar leden tot ingebouwde gedragsregels opgesteld. Ieder deksel dient zich aan deze gedragsregels te houden.
Met de in werking treden van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 is de klachtenafhandeling van het verwerkte recht dat de cliënt/patiënt is veranderd. Onder het kopje “heeft u klachten” vindt u de huidige werkwijze van de klachtenafhandeling.
Heeft u klachten?
Heeft u klachten over het handelen van uw therapeut/arts, houdt deze zich naar uw mening niet aan de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut/arts zelf voor te leggen en met hem/haar te bespreken. Lukt het niet de klacht binnen de maximale termijn van 6 weken inclusief en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te verhelpen. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er worden bemiddeld en maakt men een afspraak over de vervolgstappen.
Mocht het niet mogelijk zijn om het opgelost met de betrokken therapeut en hulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u doorverwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze besloten commissie heeft uw klacht uiterst nauwkeurig onderzocht en opgelost,
onder van een jurist.
Ook duidelijk is dat er sprake is van een tuchtwaardige klacht, en dat de klachtenfunctionaris u verwijst naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de MBOG. Dit college, onder onderliggende van een jurist, veroorzaakte ernstige klachten tegen MBOG-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kunnen de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.
Adressen
Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een klacht. https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen
Voor algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de- zorg/inhoud/wet-kwaliteitklachten-engeschillen-zorg
De website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is https://www.igz.nl
De website van Tuchtcollege in de gezondheidszorg is https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl
MBOG
Hogelanden WZ 5 3552 AB UTRECHT Tel. 030 8891815 secretariaat@mbog.nl
KAB
Postbus 2122
6020 AC Budel
Tel. 0495-499585
Kab@kab-klachten.nl